top of page
Aanbod derde graad (5°, 6° & 7 jaar)

(Maak je keuze door op het tabblad te klikken)

Image by Alfred Schrock

Economie - Moderne talen:

Deze richting bestaat uit twee componenten: economie en moderne talen. 

Het staat meteen borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. 

Naast een algemene vorming focust deze opleiding op economie en sociale economie. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen landen.

Met het vak bedrijfswetenschappen maak je kennis met bedrijfsbeleid- en beheer. 

Ook de studie van moderne talen heeft een belangrijke plaats.

Aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en kennismaking met anderstalige literatuur.   

Image by Redwan Chowdhury

Wetenschappen - wiskunde:

Ook deze richting focust naast een algemene opleiding op twee componenten: wetenschappen en wiskunde. 

De component wetenschappen besteedt aandacht aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Wiskunde betreft een groot aandeel met deelvakken als algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening.

Deze richting vervangt vanaf schooljaar '23-24 de richting Economie - wetenschappen in het vijfde jaar.  Volgend schooljaar wordt de richting Economie - wetenschappen enkel in het zesde jaar georganiseerd.

 

5Vlot.png
Image by Q Q

Moderne talen - wetenschappen:

Ook deze richting focust naast een algemene opleiding op twee componenten: moderne talen en wetenschappen. Naast een aanzienlijk aandeel wetenschapsvakken neemt de studie van moderne talen een aanzienlijk aandeel in.

 

6Vlot.png
bottom of page